Het verdronken land van Doggerland is een muzikaal beeldende voorstelling over zeespiegelstijging en het aanpassingsvermogen van de mens. In een extra grote bezetting van dertig musici, speelt Domestica muziek van Rebel, Milhaud, Chatsjatoerjan, Mosolov en Ives, uitmondend in de nieuwe compositie Arid van Jan Willem Nelleke. Een nieuw gecomponeerde soundscape van William Bakker en de beelden van zandkunstenaar Rosa van der Vijver verbinden het muzikale verhaal.

Domestica Rotterdam – 23 & 24 september 2022 – Glasfabriek Schiedam